Bài 4 – Trang 94 – SGK Hóa Học 8


Tính số gam Kali clorat cần thiết để điều chế được :

4. Tính số gam Kali clorat cần thiết để điều chế được :

a) 48 g khí oxi ;

b) 44,8 lít khí oxi (đktc).

Hướng dẫn giải.

Phương trình phản ứng hóa học :

2KClO3  ->  2KCl  +  3O2

2mol                         3mol

a. Số mol oxi tạo thành :  (mol).

Theo phương trình phản ứng hóa học ta có:

  (mol).

Khối lượng kali clorat cần thiết là :

 n.M = 1.(39 + 35,5 + 48) = 122,5 (g).

b) Số mol khí oxi tạo thành :  = 2(mol).

Theo phương trình phản ứng hóa học ta có:

  ≈ 1,333 (mol).

Khối lượng kali clorat cần thiết là :

 n.M = 1,333.(39 + 35,5 + 48) = 163,3 (g)

>>>>> Bí kíp học tốt các môn lớp 8 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu