Bài 4 trang 38 sgk hóa học 8

Bình chọn:
4.9 trên 44 phiếu

Tính hóa trị của mỗi nguyên tố

Bài 4.

a) Tính hóa trị của mỗi nguyên tố trong các hợp chất sau, biết \(Cl\) hóa trị I: \(ZnC{l_2},{\rm{ }}CuCl,{\rm{ }}AlC{l_3}\)

b) Tính hóa trị của \(Fe\) trong hợp chất \(FeSO_4\).

Giải

Theo quy tắc hóa trị ta có:

a) + \(ZnC{l_2}\): \(1. a = 2 . I\Rightarrow Zn\) có hóa trị \(II\).

    + \(CuCl: 1 . a = 1. I \Rightarrow Cu\) có hóa trị \(I\).

    + \(AlCl_3 : 1 .a = 3 . I \Rightarrow  Al\) có hóa trị \(III\).

b) Ta có:  \(x.a = y.b\)

Mà \(x=1,y=1,b=II\) do đó \(a=II\) 

Vậy hóa trị của \(Fe\) là \(II\).

loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập - Hóa lớp 8 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 9, luyện vào 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan