Bài 2 trang 37 sgk hóa học 8

Bình chọn:
4.8 trên 43 phiếu

Hãy xác định giá trị của mỗi nguyên tố trong các hợp chất sau đây:

Bài 2. Hãy xác định giá trị của mỗi nguyên tố trong các hợp chất sau đây:

a) \(KH, H_2S, CH_4\)

b) \(FeO, Ag_2O, NO_2\)

Giải

a) + \(KH\): do \(H\) có hóa trị \(I\) nên  \(x. a = y. b  \Rightarrow  b =1\)

      Vậy \(K\) có hóa trị \(I\).

Tương tự

+ \(H_2S\): \(H\) có hóa trị \(I\) và S có hóa trị \(II\).

+ \(CH_4\) : \(C\) hóa trị \(IV\) và \(H\) hóa trị \(I\).

b) + \(FeO\): \(Fe\) có hóa trị \(II\) và \(O\) hóa trị \(II\)

    + \(Ag_2O\) : \(Ag\) hóa trị \(I\) và \(O\) hóa trị \(II\)

    + \(NO_2\): \(N\) hóa trị \(IV\) và \(O\) hóa trị \(II\).

loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập - Hóa lớp 8 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 8, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan