Bài 38 trang 73 sgk toán lớp 7- tập 2


Cho hình bên

38. Cho hình bên

a)   Tính góc KOL

b)   Kẻ tia  IO, hãy tính góc KIO

c)   Điểm O có cách đều ba cạnh của tam giác IKL không? Tại sao?

   Hướng dẫn:

a) ∆KIL có  = 62

nên  = 1180

Vì KO và LO là phân giác   

nên ()

=>  =  118

 =  590

∆KOL có  =   590

nên  = 1800 – 590 = 1210

c) Vì O là giao điểm của hai đường phân giác của  và  nên O cách đều ba cạnh của tam giác IKL

>>>>> Học tốt lớp 7 các môn Toán, Văn năm 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu