Bài 3 trang 91 sgk toán 7 tập 2

Bình chọn:
3.9 trên 34 phiếu

Hình 61 cho biết a//b, (hat C = {44^0},hat D = {132^0}). Tính số đo góc COD.

 

Hình 61 cho biết a//b,  \(\hat C = {44^0},\hat D = {132^0}\).

Tính số đo góc COD.

(Hướng dẫn: Vẽ đường thẳng song song với đường thẳng a và đi qua điểm O).

Hướng dẫn làm bài:

Vẽ tia Ot // a (Ca, Ot nằm ở hai nửa mp đối nhau có bờ OC).

 \(\widehat {COD} = \widehat {COt} + \widehat {DOt}\)

Mà a // Ot

=>  \(\widehat {COt} = {180^0} - \widehat {OPb}\)

(hai góc trong cùng phía)

Suy ra:  \(\widehat {tOD} = {180^0} - {132^0} = {48^0}\)

Vậy  \(\widehat {COD} = {44^0} + {48^0} = {92^0}\)

Đã có lời giải Sách bài tập - Toán lớp 7 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 7, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan