Bài 23 trang 16 sgk toán 7 tập 1


Dựa vào tính chất " Nếu x < y và y< z thì x< z" hãy so sánh

Bài 23 Dựa vào tính chất " Nếu x < y và y< z thì x< z" hãy so sánh                                                   

a) \({4 \over 5}\) và 1,1

b) -500 và 0,001

c) \({{13} \over {38}}\) và \({{ - 12} \over { - 37}}\)

Lời giải:

a) \({4 \over 5} < 1 < 1,1\, \Rightarrow \,{4 \over 5} < 1,1\)

b) -500 < 0 < 0,001 => -500 < 0,001

c) \({{ - 12} \over { - 37}} = {{12} \over {37}} < {{12} \over {36}} = {1 \over 3} = {{13} \over {39}} < {{13} \over {38}} \Rightarrow {{ - 12} \over { - 37}} < {{13} \over {38}}\)

>>>>> Học tốt lớp 7 các môn Toán, Văn năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu