Bài 23 trang 16 sgk toán 7 tập 1


Dựa vào tính chất " Nếu x < y và y< z thì x< z" hãy so sánh

Bài 23 Dựa vào tính chất " Nếu x < y và y< z thì x< z" hãy so sánh                                                   

a)  và 1,1

b) -500 và 0,001

c)   và 

Lời giải:

a) 

b) -500 < 0 < 0,001 => -500 < 0,001

c) 

>>>>> Học tốt lớp 7 các môn Toán, Văn năm 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu