Bài 23 trang 16 sgk toán 7 tập 1


Dựa vào tính chất " Nếu x < y và y< z thì x< z" hãy so sánh

Bài 23 Dựa vào tính chất " Nếu x < y và y< z thì x< z" hãy so sánh                                                   

a)  và 1,1

b) -500 và 0,001

c)   và 

Lời giải:

a) 

b) -500 < 0 < 0,001 => -500 < 0,001

c) 

Tham gia Group học tập dành riêng cho 2004er để hỏi đáp và trao đổi:

Môn Toán: https://www.facebook.com/groups/2004.Toanhoc.Tuyensinh247/

Môn Văn: https://www.facebook.com/groups/2004.Vanhoc.Tuyensinh247/

Môn Tiếng Anh: https://www.facebook.com/groups/2004.Tienganh.Tuyensinh247/

Môn Lý: https://www.facebook.com/groups/2004.Vatly.Tuyensinh247/

Môn Sinh: https://www.facebook.com/groups/2004.Sinhhoc.Tuyensinh247/

Môn Địa Lý: https://www.facebook.com/groups/2004.Dialy.Tuyensinh247/

Môn Lịch Sử: https://www.facebook.com/groups/2004.Lichsu.Tuyensinh247/

Bài viết liên quan