Bài 21 trang 15 sgk toán 7 tập 1


a) Trong các phân số sau, những phân số nào biểu diễn cùng một số hữu tỉ?

Bài 21 a) Trong các phân số sau, những phân số nào biểu diễn cùng một số hữu tỉ?

b) Viết ba phân số cùng biểu diễn số hữu tỉ 

Lời giải:

Ta có :  Vậy các phân số  cùng biểu diễn một số hữu tỉ

Tương tự  cùng biểu diễn một số hữu tỉ

b) Ba phân số cùng biểu diễn số hữu tỉ  là:

>>>>> Học tốt lớp 7 các môn Toán, Văn năm 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu

Bài viết liên quan