Bài 2 trang 37 sgk toán 8 tập 2


Bài 2. Cho a < b, hãy so sánh:

Bài 2. Cho a < b, hãy so sánh:

a) a + 1 và b + 1;                b) a - 2 và b - 2.

Hướng dẫn giải:

a) Ta có: a < b => a + 1 < b + 1

b) Ta có: a < b => a - 2 < b - 2

>>>>> Học tốt lớp 8 các môn Toán, Văn, Lý, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu