Bài 137 trang 53 sgk toán 6 tập 1

Bình chọn:
5 trên 131 phiếu

Tìm giao của hai tập hợp A và B, biết rằng:

Bài 137. Tìm giao của hai tập hợp \(A\) và \(B\), biết rằng:
a) \(A=\left\{\text{cam,táo,chanh}\right\}\)
    \(B=\left\{\text{cam,chanh, quýt}\right\}\)

b) \(A\) là tập hợp các học sinh giỏi môn Văn của một lớp, \(B\) là tập hợp các học sinh giỏi môn Toán của lớp đó;

c) \(A\) là tập hợp các số chia hết cho \(5\), \(B\) là tập hợp các số chia hết cho \(10\);

d) \(A\) là tập hợp các số chẵn, \(B\) là tập hợp các số lẻ.

Bài giải:

a) \(A ∩ B = \left\{cam, chanh\right\}\).

b) \(A ∩ B\) là tập hợp các học sinh giỏi cả hai môn Văn và Toán.

c) \(A ∩ B\) là tập hợp các số chia hết cho cả \(5\) và \(10\). Vì các số chia hết cho \(10\) thì cũng chia hết cho \(5\) nên \(B\) là tập hợp các số chia hết cho cả \(5\) và \(10\). Do đó \(B = A ∩ B\).

d) \(A ∩ B = \phi\) vì không có số nào vừa chẵn vừa lẻ.

loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập - Toán lớp 6 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 6, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan