Bài 134 trang 53 sgk toán 6 tập 1

Bình chọn:
4.8 trên 32 phiếu

Điền kí hiệu ∈ hoặc

Bài 134. Điền kí hiệu \(∈\) hoặc \(\notin\) vào ô vuông cho đúng:

a) \(4\) \(\square\) \(ƯC (12, 18)\);                          b) \(6\) \(\square\) \(ƯC (12, 18)\);

c) \(2\) \(\square\) \(ƯC (4, 6, 8)\);                          d) \(4\) \(\square\) \(ƯC (4, 6, 8)\);

e) \(80\) \(\square\) \(BC (20, 30)\);                        g) \(60\) \(\square\) \(BC (20, 30)\)

h) \(12\) \(\square\) \(BC (4, 6, 8)\);                         i) \(24\) \(\square\) \(BC (4, 6, 8)\)

Bài giải:

\(12=2^2.3\)

\(18=2.3^2\)

\(ƯCLN(12,18)= 2.3=6\)

\(4=2^2\)

\(6=2.3\)

\(8=2^3\)

\(ƯCLN(4,6,8)= 2\)

\(BCNN(4,6,8)=2^3.3=24\)

\(20=2^2.5\)

\(30=2.3.5\)

\(BCNN(20,30)=2^2.3.5=60\)

a) \(4\) \(\notin\) \(ƯC (12, 18)\);                          b) \(6 ∈ ƯC (12, 18)\);

c) \(2 ∈ ƯC (4, 6, 8)\);                          d) \(4 \notin ƯC (4, 6, 8)\);

e) \(80 \notin BC (20, 30)\);                        g) \(60 ∈ BC (20, 30)\)

h) \(12 \notin BC (4, 6, 8)\);                         i) \( 24 ∈ BC (4, 6, 8)\)

loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập - Toán lớp 6 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 6, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan