Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 Tiết 103 trang 105 sgk Toán 3

Bình chọn:
4.1 trên 40 phiếu

Bài 1 bài 2 tính nhẩm bài 3 đặt tính rồi tính bài 4 một kho có 4720 kg muối

Bài 1. Tính nhẩm:

Cách làm

8000 – 5000 =  ?

Nhẩm: 8 nghìn – 5 nghìn = 3 nghìn

Vậy: 8000 – 5000 = 3000

7000 – 2000 =

6000 – 4000 =

9000 – 1000 =

10 000 – 8000 =

Giải

Nhẩm và ghi kết quả như sau:

7000 – 2000 = 5000

6000 – 4000 = 2000

9000 – 1000 = 8000

10 000 – 8000 = 2000

Bài 2. Tính nhẩm theo mẫu

Mẫu: 5700 – 200 = 5500

8400 – 3000 = 5400

3600 – 600 =

7800 – 500 =

9500 – 100 =

6200 – 4000 =

4100 – 1000 =

5800 – 5000 =

Giải

3600 – 600 = 3000

7800 – 500 = 7300

9500 – 100 = 9400

6200 – 4000 = 2200

4100 – 1000 = 3100

5800 – 5000 = 800

Bài 3. Đặt tính rồi tính:

a) 7284 – 3528                  b) 6473 – 5645

   9061 – 4503                       4492 – 833

Giải

Bài 4. Một kho có 4720 kg muối, lần đầu chuyển đi 2000kg muối sau chuyển đi 1700 kg muối. Hỏi trong kho còn lại bao nhiêu kilogam muối ? (giải thích bằng hai cách)

Tóm tắt: Có:

Chuyển lần 1: 2000 kg

Chuyển lần 2: 1700kg

Còn : …?kg

Giải

C1: Số muối còn lại sau khi chuyển lần 1:

4720 – 2000 = 2720 (kg)

Số muối còn lại sau khi chuyển lần 2:

2720 – 1700 = 1020 (kg)

C2: Hai lần chuyển muối được:

2000 + 1700 = 3700 (kg)

Số muối còn lại trong kho sau hai lần chuyển:

4720 – 3700 = 1020 (kg)

loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập Toán lớp 3 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Các bài liên quan