Ý nghĩa của việc phát minh ra máy hơi nước là gì ?


Tốc độ sản xuất và năng suất lao động con người tăng.

- Tốc độ sản xuất và năng suất lao động con người tăng.

- Giảm sức lao động của con người.

--> Khởi đầu quá trình công nghiệp hóa ở Anh.

Đã có lời giải Sách bài tập Lịch sử lớp 10 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>>>> Học tốt lớp 10 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu