Cách mạng công nghiệp đã dẫn đến những thay đổi gì về kinh tế và xã hội ở nước Anh ?

Bình chọn:
3.7 trên 3 phiếu

Đến giữa thế kỉ XIX, Anh được mệnh danh là công xưởng của thế giới.

- Đến giữa thế kỉ XIX, Anh được mệnh danh là công xưởng của thế giới.

- Luôn Đôn trở thành một trung tâm thương mại với 80 vạn dân và là thủ đô đầu tiên tiến hành công nghiệp hóa.

Đã có lời giải Sách bài tập - Lịch sử lớp 10 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 10, mọi lúc, mọi nơi cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan