Cách mạng công nghiệp đã dẫn đến những thay đổi gì về kinh tế và xã hội ở nước Anh ?


Đến giữa thế kỉ XIX, Anh được mệnh danh là công xưởng của thế giới.

- Đến giữa thế kỉ XIX, Anh được mệnh danh là công xưởng của thế giới.

- Luôn Đôn trở thành một trung tâm thương mại với 80 vạn dân và là thủ đô đầu tiên tiến hành công nghiệp hóa.

>>>>> Học tốt lớp 10 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu