Người tối cổ là những người như thế nào ?


Người tối cổ là người :Còn dấu tích của loài vượn cổ.

Người tối cổ là người :
- Còn dấu tích của loài vượn cổ : trán thấp và bợt ra phía sau, mày nổi cao, xương hàm còn choài ra phía trước, trên người còn một lớp lông bao phủ.
- Hoàn toàn đi bằng hai chân, hai chi trước đã biết cầm, nắm, hộp sọ đã phát triển, biết sử dụng và chế tạo công cụ.