So sánh công cụ ở hình 20 với các công cụ ở hình 21, 22, 23.


Hình 20 : là công cụ bằng hòn cuội được ghè đẽo thô sơ.

- Hình 20 : là công cụ bằng hòn cuội được ghè đẽo thô sơ.
- Hình 21, 22, 23 : là những công cụ đá được mài ở lưỡi cho sắc như rìu ngắn, rìu có vai.

Tham gia Group học tập dành riêng cho 2005er để hỏi đáp và trao đổi:

Môn Toán: https://www.facebook.com/groups/2005.Toanhoc.Tuyensinh247/

Môn Văn: https://www.facebook.com/groups/2005.Vanhoc.Tuyensinh247/

Môn Tiếng Anh: https://www.facebook.com/groups/2005.Tienganh.Tuyensinh247/

Môn Lý: https://www.facebook.com/groups/2005.Vatly.Tuyensinh247/

Môn Sinh: https://www.facebook.com/groups/2005.Sinhhoc.Tuyensinh247/

Môn Địa Lý: https://www.facebook.com/groups/2005.Dialy.Tuyensinh247/

Môn Lịch Sử: https://www.facebook.com/groups/2005.Lichsu.Tuyensinh247/

Bài viết liên quan