So sánh công cụ ở hình 20 với các công cụ ở hình 21, 22, 23.

Bình chọn:
4.4 trên 14 phiếu

Hình 20 : là công cụ bằng hòn cuội được ghè đẽo thô sơ.

- Hình 20 : là công cụ bằng hòn cuội được ghè đẽo thô sơ.
- Hình 21, 22, 23 : là những công cụ đá được mài ở lưỡi cho sắc như rìu ngắn, rìu có vai.

Đã có lời giải Sách bài tập - Lịch sử lớp 6 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 6, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan