Luyện từ và câu: Quạt cho bà ngủ


1. Tìm các hình ảnh so sánh trong các câu thơ, văn sau; 2. Hãy ghi lại các từ chỉ sự so sánh trong những câu trên.

1. Tìm các hình ảnh so sánh trong các câu thơ, văn sau :

a) Mắt hiền sáng tựa như sao

Bác nhìn đến tận Cà Mau CUỐI TRỜI

- Mắt Bác Hồ được so sánh như vì sao.

b) Em yêu nhà em Hàng xoan trước ngõ Hoa xao xuyến nở Như mây từng chùm

- Hoa xoan được so sánh như mây từng chùm.

c) Mùa đông

Trời là cái tủ ướp lạnh Mùa hè

Trời là cái bếp lò nung

- Trời mùa đông được so sánh như cái tủ ướp lạnh Trời mùa hè được so sánh như cái bếp lò nung.

d) Những đêm trăng sáng, dòng sông là một đường trăng lung linh dát vàng

- Dòng sông được so sánh như một đường trăng lung linh dát vàng.

2. Hãy ghi lại các từ chỉ sự so sánh trong những câu trên.

- Các từ chỉ sự so sánh trong các câu trên là : tựa, như. là, là, là.

3. Chép đoạn văn dưới vào vở sau khi đặt dấu chấm vào chỗ thích hợp và viết hoa những chữ đầu câu.

- Sau đây là đoạn văn đã đặt dấu chấm :

Ông tôi vốn là thợ gò hàn vào loại giỏi. Có lần, chính mắt tôi đã thấy ông tán đinh đồng. Chiếc búa trong tay ông hoa lên, nhát nghiêng, nhát thẳng, nhanh đến mức tôi chỉ cảm thấy trước mặt ông phất phơ những sợi tơ mỏng, ông là niềm tự hào của cả gia đình tôi.