Chính tả: Chiếc áo len trang 22 SGK Tiếng Việt 3 tập 1

Bình chọn:
3.2 trên 6 phiếu

1. Nghe - viết : CHIẾC Áo LEN (đoạn 4):Lời nói của Lan được đặt trong dấu gì ? Lời nói của Lan được đặt trong dấu ngoặc kép.

Câu 1. Nghe - viết : CHIẾC ÁO LEN (đoạn 4)
Lời nói của Lan được đặt trong dấu gì ?
• Lời nói của Lan được đặt trong dấu ngoặc kép.

Câu 2.

a) Điền vào chỗ trống tr hay ch ?
cuộn tròn chân thật chậm tr

b) Đặt trên chữ in nghiêng dấu hỏi hay dấu ngã? Giải câu đố.
— Vừa dài mà lại vừa vuông
Giúp nhau kẻ chỉ, vạch đường thẳng băng.
• Giải câu đố : Đó là cái thước kẻ.

-     Tên nghe nặng trịch

      Lòng dạ thẳng băng
Vành tai thợ mộc nằm ngang

Anh đi học vẽ, sẵn sàng đi theo.
• Giải câu đố: Đó là cây bút chì.

 

Câu 3. Viết vào vở những chữ và tên chữ còn thiếu trong bảng sau :

Trả lời:

Số thứ tự

Chữ

Tên chữ

1

g

giê

2

gh

giê hát

3

gi

giê

4

h

hát

5

i

i

6

k

ca

7

kh

Ca hát

8

1

e-lờ

9

m

Em.mờ

Loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập Tiếng Việt 3 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Các bài liên quan