Chính tả: Tập chép: Chị em trang 27 SGK Tiếng Việt 3 tập 1

Bình chọn:
3.8 trên 4 phiếu

1. Tập chép : CHỊ EM. 2. Điền vào chỗ trống ăc hay oăc ? Đọc ngắc ngứ, ngoắc tay nhau, dấu ngoặc đơn

Câu 1. Tập chép : CHỊ EM

Câu 2. Điền vào chỗ trống ăc hay oăc ?
Đọc ngắc ngứ, ngoắc tay nhau, dấu ngoặc đơn.

Câu 3. Tìm các từ :
a) Chứa tiếng bắt đầu bằng tr hoặc ch có nghĩa như sau :
- Trái nghĩa với riêng -> chung
- Cùng nghĩa với leo -> trèo
- Vật đựng nước để rửa mặt, rửa tay, rửa rau -> chậu

b) Chứa tiếng có thanh hỏi hay thanh ngã có nghĩa như sau :
- Trái nghĩa với đóng -> mở
- Cùng nghĩa với vỡ -> bể
- Bộ phận ở trên mặt dùng để thở và ngửi -> mũi.

Loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập Tiếng Việt 3 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Các bài liên quan