Câu 2 - Trang 78 - SGK Địa lí 11


Chứng minh dân số Nhật Bản đang già hóa.

Chứng minh dân số Nhật Bản đang già hóa.

Hướng dẫn trả lời.

- Số người dưới 15 tuổi ngày càng giảm.

- Số người 65 tuổi trở lên ngày càng tăng.

>>>>> Bí kíp học tốt các môn lớp 11 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu