Câu 2 - Trang 78 - SGK Địa lí 11


Chứng minh dân số Nhật Bản đang già hóa.

Chứng minh dân số Nhật Bản đang già hóa.

Hướng dẫn trả lời.

- Số người dưới 15 tuổi ngày càng giảm.

- Số người 65 tuổi trở lên ngày càng tăng.

>>>>> Học tốt lớp 11 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu