Bài C3 trang 16 sgk vật lí 8

Bình chọn:
4 trên 8 phiếu

Diễn tả bằng lời các yếu tố của các lực vẽ hình 4.4.

C3. Diễn tả bằng lời các yếu tố của các lực vẽ hình 4.4.

Hướng dẫn.

a) \(\overrightarrow{F_{1}}\): điểm đặt tại A, phương thẳng đứng, chiều từ dưới lên trên, cường độ lực F1 = 20 N.

b) \(\overrightarrow{F_{2}}\): điểm đặt tại B, phương nằm ngang, chiều từ trái sang phải, cường độ F2 = 30 N.

c) \(\overrightarrow{F_{3}}\): điểm đặt tại C, phương nghiêng một góc 30o so với phương ngang, chiều hướng lên, cường độ F3 = 30 N.

Đã có lời giải Sách bài tập - Vật lý lớp 8 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 9, luyện vào 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan