Bài C3 trang 16 sgk vật lí 8


Diễn tả bằng lời các yếu tố của các lực vẽ hình 4.4.

C3. Diễn tả bằng lời các yếu tố của các lực vẽ hình 4.4.

Hướng dẫn.

a) \(\overrightarrow{F_{1}}\): điểm đặt tại A, phương thẳng đứng, chiều từ dưới lên trên, cường độ lực F1 = 20 N.

b) \(\overrightarrow{F_{2}}\): điểm đặt tại B, phương nằm ngang, chiều từ trái sang phải, cường độ F2 = 30 N.

c) \(\overrightarrow{F_{3}}\): điểm đặt tại C, phương nghiêng một góc 30o so với phương ngang, chiều hướng lên, cường độ F3 = 30 N.

>>>>> Học tốt lớp 8 các môn Toán, Văn, Lý, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu