Bài 8 trang 83 sgk toán 7 - tập 1


Vẽ hai góc có chung đỉnh và có cùng số đo.

Bài 8. Vẽ hai góc có chung đỉnh và có cùng số đo là , nhưng không đổi hình.

Hướng dẫn giải:

Có thể vẽ như sau:

Vẽ đường thẳng xx'. Trên x'x lấy điểm O.

Vẽ góc  và  (hình a).

Hoặc vẽ góc .

Từ O vẽ tia Ox' bất kì (không phải là tia đối của Ox, Oy).

Vẽ góc  (hình b).

.

>>>>> Học tốt lớp 7 các môn Toán, Văn năm 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu