Bài 8 trang 83 sgk toán 7 - tập 1


Vẽ hai góc có chung đỉnh và có cùng số đo.

Bài 8. Vẽ hai góc có chung đỉnh và có cùng số đo là , nhưng không đổi hình.

Hướng dẫn giải:

Có thể vẽ như sau:

Vẽ đường thẳng xx'. Trên x'x lấy điểm O.

Vẽ góc  và  (hình a).

Hoặc vẽ góc .

Từ O vẽ tia Ox' bất kì (không phải là tia đối của Ox, Oy).

Vẽ góc  (hình b).

.

Tham gia Group học tập dành riêng cho 2004er để hỏi đáp và trao đổi:

Môn Toán: https://www.facebook.com/groups/2004.Toanhoc.Tuyensinh247/

Môn Văn: https://www.facebook.com/groups/2004.Vanhoc.Tuyensinh247/

Môn Tiếng Anh: https://www.facebook.com/groups/2004.Tienganh.Tuyensinh247/

Môn Lý: https://www.facebook.com/groups/2004.Vatly.Tuyensinh247/

Môn Sinh: https://www.facebook.com/groups/2004.Sinhhoc.Tuyensinh247/

Môn Địa Lý: https://www.facebook.com/groups/2004.Dialy.Tuyensinh247/

Môn Lịch Sử: https://www.facebook.com/groups/2004.Lichsu.Tuyensinh247/

Bài viết liên quan