Bài 5 trang 82 sgk toán 7 - tập 1

Bình chọn:
4.9 trên 114 phiếu

Vẽ góc ABC có số đo bằng:

Bài 5. a) Vẽ góc ABC có số đo bằng \(56^{\circ}.\)

b) Vẽ góc ABC' kề bù với góc ABC. Hỏi số đo của góc ABC'?

c) Vẽ góc C'BA' kề bù với góc ABC'. Tính số đo của góc C'BA'.

Hướng dẫn giải:

a) Trên hình vẽ bên, ta vẽ góc \(\widehat{ABC}=56^{\circ}\).

b) Vẽ tia đối của tia BC ta được tai BC', được góc ABC' kề bù với góc ABC.

Ta có \(\widehat{ABC'}=180^{\circ}-\widehat{ABC}=180^{\circ}-56^{\circ}=124^{\circ}\).

c) Vẽ tia đối của tia BA, ta được tia BA', thì góc C'BA' kề bù với góc ABC'. Ta được \(\widehat{C'BA}=\widehat{ABC}\) (hai góc đối đỉnh) nên \(\widehat{C'BA'}=56^{\circ}.\)

Đã có lời giải Sách bài tập - Toán lớp 7 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 7, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan