Bài 42 trang 72 sgk toán 7 tập 1

Bình chọn:
3.9 trên 69 phiếu

Đường thẳng OA trong hình 26 là đồ thị của hàm số y = ax. a)Hãy xác định hệ số a.

Đường thẳng OA trong hình 26 là đồ thị của hàm số y = ax.

a) Hãy xác định hệ số a.

b) Đánh dấu điểm trên đồ thị có hoành độ bằng \({1 \over 2}\) ;

c) Đánh dấu điểm trên đồ thị có tung độ bằng -1 

Hướng dẫn làm bài:

a) A có tọa độ là (2;1) thay vào công thức y = ax  ta được

\(=>1 = a.2 => a = {1 \over 2}\)

b) Điểm trên đồ thị có hoành độ bằng \({1 \over 2}\)  là điểm B.

c) Điểm trên đồ thị có tung độ bằng -1 là điểm C.

 

Đã có lời giải Sách bài tập - Toán lớp 7 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 7, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan