Bài 41 trang 72 sách giáo khoa toán 7 tập 1


Bài 41. Những điểm nào sau đây thuộc đồ thị hàm số y = -3x.

Bài 41. Những điểm nào sau đây thuộc đồ thị hàm số y = -3x.

A (; 1); B (; -1); C (0; 0).

Hướng dẫn giải:

Ta có: y = -3x.

- Với A (; 1) thì y = -3.() = 1 nên điểm A thuộc đồ thị của hàm số.

- Với B (; -1) thì y = -3.() - 1 ≠ -1 nên điểm B không thuộc đồ thị của hàm số.

- Với C (0; 0) thì y = -3.0 = 0 nên điểm C thuộc đồ thị của hàm số.

Tham gia Group học tập dành riêng cho 2004er để hỏi đáp và trao đổi:

Môn Toán: https://www.facebook.com/groups/2004.Toanhoc.Tuyensinh247/

Môn Văn: https://www.facebook.com/groups/2004.Vanhoc.Tuyensinh247/

Môn Tiếng Anh: https://www.facebook.com/groups/2004.Tienganh.Tuyensinh247/

Môn Lý: https://www.facebook.com/groups/2004.Vatly.Tuyensinh247/

Môn Sinh: https://www.facebook.com/groups/2004.Sinhhoc.Tuyensinh247/

Môn Địa Lý: https://www.facebook.com/groups/2004.Dialy.Tuyensinh247/

Môn Lịch Sử: https://www.facebook.com/groups/2004.Lichsu.Tuyensinh247/

Bài viết liên quan