Bài 41 trang 72 sách giáo khoa toán 7 tập 1


Bài 41. Những điểm nào sau đây thuộc đồ thị hàm số y = -3x.

Bài 41. Những điểm nào sau đây thuộc đồ thị hàm số y = -3x.

A (; 1); B (; -1); C (0; 0).

Hướng dẫn giải:

Ta có: y = -3x.

- Với A (; 1) thì y = -3.() = 1 nên điểm A thuộc đồ thị của hàm số.

- Với B (; -1) thì y = -3.() - 1 ≠ -1 nên điểm B không thuộc đồ thị của hàm số.

- Với C (0; 0) thì y = -3.0 = 0 nên điểm C thuộc đồ thị của hàm số.

>>>>> Học tốt lớp 7 các môn Toán, Văn năm 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu