Bài 4 – Trang 99 – SGK Hóa Học 8


Điểm giống và khác nhau giữa sự cháy và sự oxi hóa chậm là gì ?

4. Điểm giống và khác nhau giữa sự cháy và sự oxi hóa chậm là gì ?

Hướng dẫn.

Sự cháy

Sự oxi hóa chậm

Giống nhau

Tỏa nhiệt

Tỏa nhiệt

Khác nhau

Phát sáng

Không phát sáng

>>>>> Học tốt lớp 8 các môn Toán, Văn, Lý, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu