Bài 4 trang 7 sgk toán 8 tập 2


Bài 4. Nối mỗi phương trình sau với các nghiệm của nó:

Bài 4. Nối mỗi phương trình sau với các nghiệm của nó:

a) 3(x - 1) = 2x - 1                  -1        

b) \( \frac{1}{x+1}=1-\frac{x}{4}\)                      2              

c) x2 – 2x – 3 = 0.                     3

Hướng dẫn giải:

     

Đã có lời giải Sách bài tập Toán lớp 11 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>>>> Học tốt lớp 11 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu