Bài 3 trang 97 sgk toán lớp 8 - tập 2

Bình chọn:
4.8 trên 19 phiếu

Các kích thước của hình hộp chữ nhật

  3. Các kích thước của hình hộp chữ nhật ABCD. A 1B1C1D1 là DC = 5cm, CB = 4cm, BB1 = 3cm. Hỏi độ dài DC1  và CB1 là bao nhiêu (cm)

Hướng dẫn :

Vì  ABCD. A 1B1C1D1  là hình hộp chữ nhật nên DCC1D1; CB1C1 là hình chữ nhật

∆DCC1 vuông tại C 

=> \(\sqrt{DC^{2} + {CC_{1}}^{2}}\) = \(\sqrt{25 + 9}\) = \(\sqrt{34}\) (cm)

∆CBB1 vuông tại B 

=> \(\sqrt{CB^{2} + {BB_{1}}^{2}}\) = \(\sqrt{16 + 9}\) = \(\sqrt{25}\) = 5(cm)

Đã có lời giải Sách bài tập - Toán lớp 8 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 8, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan