Bài 3 trang 8 sgk toán 7 tập 1


So sánh các số hữu tỉ

 So sánh các số hữu tỉ:

a)  và 

b)   và  

c) x = -0,75 và

Lời giải:                 

a)

Vì -22 < -21 và 77> 0 nên x <y

b)

Vì -216 < -213 và 300 > 0 nên y < x

c)

Vậy x=y                                                                                

>>>>> Học tốt lớp 7 các môn Toán, Văn năm 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu

Bài viết liên quan