Bài 2 trang 7 sgk toán 7 tập 1


Trong các phân số sau, những phân số nào biểu diễn số hữu tỉ

Trong các phân số sau, những phân số nào biểu diễn số hữu tỉ frac{3}{-4}:

             

Lời giải:

                   

 

Vậy những phân số biểu diễn số hữu tỉ   là : 

>>>>> Học tốt lớp 7 các môn Toán, Văn năm 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu