Bài 1 trang 28 sgk địa lí 7


Bài 1. Hãy nêu sự khác nhau của các hình thức canh tác nông nghiệp ở đới nóng.

Bài 1. Hãy nêu sự khác nhau của các hình thức canh tác nông nghiệp ở đới nóng.

Trả lời:

>>>>> Học tốt lớp 7 các môn Toán, Văn năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu