Câu 1 (mục 2 - trang 26 - bài học 8) sgk địa lí 7


Điều kiện để thâm canh lúa nước là gì?

Điều kiện để thâm canh lúa nước là gì?

Trả lời:

Điều kiện thâm canh lúa nước là:
— Có nhiệt độ cao.
— Lượng mưa và độ ẩm lớn (trên 2000 mm).

>>>>> Học tốt lớp 7 các môn Toán, Văn năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu