Câu 1 (mục 2 - trang 26 - bài học 8) sgk địa lí 7


Điều kiện để thâm canh lúa nước là gì?

Điều kiện để thâm canh lúa nước là gì?

Trả lời:

Điều kiện thâm canh lúa nước là:
— Có nhiệt độ cao.
— Lượng mưa và độ ẩm lớn (trên 2000 mm).

Đã có lời giải Sách bài tập - Địa lý lớp 7 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 7, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu