Câu 1 (mục 2 - trang 26 - bài học 8) sgk địa lí 7


Điều kiện để thâm canh lúa nước là gì?

Điều kiện để thâm canh lúa nước là gì?

Trả lời:

Điều kiện thâm canh lúa nước là:
— Có nhiệt độ cao.
— Lượng mưa và độ ẩm lớn (trên 2000 mm).

Tham gia Group học tập dành riêng cho 2004er để hỏi đáp và trao đổi:

Môn Toán: https://www.facebook.com/groups/2004.Toanhoc.Tuyensinh247/

Môn Văn: https://www.facebook.com/groups/2004.Vanhoc.Tuyensinh247/

Môn Tiếng Anh: https://www.facebook.com/groups/2004.Tienganh.Tuyensinh247/

Môn Lý: https://www.facebook.com/groups/2004.Vatly.Tuyensinh247/

Môn Sinh: https://www.facebook.com/groups/2004.Sinhhoc.Tuyensinh247/

Môn Địa Lý: https://www.facebook.com/groups/2004.Dialy.Tuyensinh247/

Môn Lịch Sử: https://www.facebook.com/groups/2004.Lichsu.Tuyensinh247/

Bài viết liên quan