Bài 1 - Trang 11 - SGK Hóa học 8


a) Nêu thí dụ về hai vật thể tự nhiên, hai vật thể nhân tạo.

1. a) Nêu thí dụ về hai vật thể tự nhiên, hai vật thể nhân tạo.

    b) Vì sao nói được : ở đâu có vật thể, ở đó có chất ?

Hướng dẫn.

a) Hai vật thể tự nhiên : nước, cây,...

    Hai vật thể nhân tạo : ấm nước, bình thủy tinh,...

b) Bởi vì, trong tự nhiên chất có mặt ở khắp nơi từ trong vật thể tự nhiên đến vật thể nhân tạo (bao gồm chất hay hỗn hợp một số chất). Do đó, ta có thể nói rằng, ở đâu có vật thể, ở đó có chất.

>>>>> Học tốt lớp 8 các môn Toán, Văn, Lý, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu