Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4, bài 5 Tiết 118 trang 122 sgk Toán 3

Bình chọn:
3.8 trên 9 phiếu

Bài 1 xem đồng hồ bài 2 bài 3 đọc số bài 4 xếp que diêm thành hình chữ la mã

Bài 1. Đồng hồ chỉ mấy giờ?

Giải

Đồng hồ ở hình A chỉ 4 giờ

Đồng hồ ở hình B chỉ 8 giờ 15 phút

Đồng hồ ở hình C chỉ 8 giờ 55 phút hay 9 giờ kém 5 phút

Bài 2. Đọc các số sau: I, III, IV, VI, VII, IX, XI, VIII, XII

Giải

Các số đã cho đọc là: một, ba, bốn, sáu, bảy., chín, mười một, tám, mười hai

Bài 3. Đúng ghi Đ, sai ghi S

Bài 4. Dùng các que diêm có thể xếp thành các số sau:

Có 5 que diêm, hãy xếp thành số 8 , số 21

Có 6 que diêm, hãy xếp thành số 9

Với 3 que diêm có thể xếp được những số nào?

Giải

Bài 5. Có 3 que diêm xếp thành số 11 như hình bên

Hãy nhấc một que diêm và xếp lại để được số 9

Giải

Có thể nhấc một que diêm và xếp lại như sau:

loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập Toán lớp 3 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Các bài liên quan