Tính chất cơ bản của phân số.

Bình chọn:
4.4 trên 189 phiếu