Lý thuyết ,bài 1, bài 2, bài 3 Tiết 33 trang 33 sgk Toán 3


Kiến thức cần nhớ bài 1 năm nay em 6 tuổi bài 2 con hái được 7 quả cam bài 3 điền vào ô trống

Kiến thức cần nhớ:

Muốn gấp một số lên nhiều lần, ta lấy số đó nhân với số lần.

+ Bài tập

Bài 1. Năm nay em 6 tuổi, tuổi chị gấp 2 lần tuổi em. Hỏi năm nay chị bao nhiêu tuổi?

Giải:

Năm nay tuổi của chị là:

6 x 2 = 12 (tuổi)

Bài 2. Con hái được 7 quả cam, mẹ hái được gấp 5 lần số cam của con. Hỏi mẹ hái được bao nhiêu quả cam?

Giải:

Số quả cam mẹ hái được là:

7 x 5 = 35 ( quả cam)

Bài 3.