Câu 9 - trang 34 SGK vật lý 8


Câu 9. Nêu ví dụ chứng tỏ sự tồn tại của áp suất khí quyển.

Câu 9. Nêu ví dụ chứng tỏ sự tồn tại của áp suất khí quyển.

Giải

Bẻ một đầu ống thuốc tiêm, thuốc không chảy ra được ; bẻ hai đầu ống thuốc chảy ra dễ dàng.

Tác dụng của ống nhỏ giọt, tác dụng của lỗ nhỏ trên nắp ấm trà …

>>>>> Học tốt lớp 8 các môn Toán, Văn, Lý, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu