Bạn có thể làm gì để góp phần chống tiếng ồn cho bản thân và những người khác ở nhà và ở trường?

Bình chọn:
3.8 trên 8 phiếu

Bạn có thể làm gì để góp phần chống tiếng ồn cho bản thân và những người khác ở nhà và ở trường?

Bạn có thể làm gì để góp phần chống tiếng ồn cho bản thân và những người khác ở nhà và ở trường? 

Trả lời:

+ Không nói to, cười đùa nơi cần yên tĩnh

+ Trồng cây xanh xung quanh nhà

+ Khuyên mọi người nên đi nhẹ, nói khẽ

Các bài liên quan