Bạn có thể làm gì để góp phần chống tiếng ồn cho bản thân và những người khác ở nhà và ở trường?


Bạn có thể làm gì để góp phần chống tiếng ồn cho bản thân và những người khác ở nhà và ở trường?

Bạn có thể làm gì để góp phần chống tiếng ồn cho bản thân và những người khác ở nhà và ở trường? 

Trả lời:

+ Không nói to, cười đùa nơi cần yên tĩnh

+ Trồng cây xanh xung quanh nhà

+ Khuyên mọi người nên đi nhẹ, nói khẽ