Bài C2 trang 7 sgk vật lí 9


Nhận xét giá trị của thương số...

C2. Nhận xét giá trị của thương số  đối với mỗi dây dẫn dựa và với hai dây dẫn khác nhau.

Hướng dẫn.

Giá trị  đối với mỗi dây dẫn là như nhau. Đối với hai dây dẫn khác nhau thì giá trị  là khác nhau.

>>>>> Bí kíp học tốt các môn lớp 9 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu