Bài 6 trang 150 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Bình chọn:
4.2 trên 5 phiếu

Bằng thí nghiệm nào có thể kiểm tra được khí nitơ có lẫn tạp chất sau đây hay không ?

Bằng thí nghiệm nào có thể kiểm tra được khí nitơ có lẫn tạp chất sau đây hay không ?

a) Clo

b) Hiđro clorua

Hãy viết các phương trình hóa học.

Giải

a) Cho hỗn hợp khí qua dung dịch KI, nếu thấy dung dịch chuyển sang màu nâu thì hỗn hợp có lẫn Cl:

\(C{l_2} + 2KI\,\, \to \,\,2KCl + {I_2}\)

b) Cho hỗn hợp qua dung dịch AgNO3 nếu có kết tủa trắng là hỗn hợp có HCl :

\(HCl + AgN{O_3}\,\, \to \,\,AgCl \downarrow  + HN{O_3}\)

loigiaihay.com

Các bài liên quan