Đề thi toán lớp 8 học kì 1, học kì 2 gồm đầy đủ đề kiểm tra 15 phút, đề 45 phút, đề giữa kì, đề học kì, đề khảo sát chất lượng đầu năm có đáp án lời giải chi tiết

Kiểm tra chương 1: Phép nhân và phép chia các đa thức

Kiểm tra chương 2: Phân thức đại số

Kiểm tra chương 3: Phương trình bậc nhất một ẩn

Kiểm tra chương 4: Bất phương trình bậc nhất một ẩn

Kiểm tra chương 5: Tứ giác

Kiểm tra chương 6: Đa giác. Diện tích đa giác

Kiểm tra chương 7: Tam giác đồng dạng

Kiểm tra chương 8: Hình lăng trụ đứng, hình chóp đều

Đề kiểm tra giữa học kì 1

Đề kiểm tra học kì 1

Xem tất cả đề kiểm tra

Đề kiểm tra học kì 2

LỰA CHỌN LOẠI ĐỀ