Chính tả bài hát trồng cây


Câu 1. Nghe - Viết : Bài hát trồng cây (trích).Câu 2.Điền vào chỗ trống :a)rong, dong hay giong ?

Câu 1. Nghe - Viết : Bài hát trồng cây (trích)

Câu 2. Điền vào chỗ trống :

a)   rong, dong hay giong ?

rong ruổi, rong chơi, thong dong, trống giong cờ mỏ, gánh hàng rong.

b)   rủ hay rũ ?

-        cười rũ rượi, nói chuyện rủ ri.

-       rủ nhau đi chơi, lá rủ xuống mặt hồ.

Đặt 2 câu :

Từ sáng sớm, nhiều gánh hàng rong đã đi vào ngõ nhỏ của chúng tôi.

Hai bạn ấy gặp nhau, chẳng biết có chuyện gì vui mà cứ bám vai nhau cười rũ rượi.

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập Tiếng Việt 3 và Bài tập nâng cao - Xem ngay