LUYỆN CHỦ ĐỀ Bài 6. Các vương quốc phong kiến Đông Nam Á từ đầu thế kỉ X đến nửa đầu thế kỉ XVI - Lớp 7

NHẬN BIẾT (80%)

VẬN DỤNG (20%)  • 1Làm xong biết đáp án, phương pháp giải chi tiết.
  • 2Học sinh có thể hỏi và trao đổi lại nếu không hiểu.
  • 3Xem lại lý thuyết, lưu bài tập và note lại các chú ý
  • 4Biết điểm yếu và có hướng giải pháp cải thiện