LUYỆN CHỦ ĐỀ Chính tả: Luật bảo vệ môi trường; Phân biệt âm đầu l/n, âm cuối n/ng - Lớp 5

THÔNG HIỂU (10%)

VẬN DỤNG (90%)  • 1Làm xong biết đáp án, phương pháp giải chi tiết.
  • 2Học sinh có thể hỏi và trao đổi lại nếu không hiểu.
  • 3Xem lại lý thuyết, lưu bài tập và note lại các chú ý
  • 4Biết điểm yếu và có hướng giải pháp cải thiện