LUYỆN CHỦ ĐỀ Chính tả: Đất nước; Cô gái của tương lai; Tà áo dài Việt Nam; Luyện tập viết hoa huân chương, danh hiệu, giải thưởng - Lớp 5

NHẬN BIẾT (6%)

THÔNG HIỂU (50%)

VẬN DỤNG (44%)  • 1Làm xong biết đáp án, phương pháp giải chi tiết.
  • 2Học sinh có thể hỏi và trao đổi lại nếu không hiểu.
  • 3Xem lại lý thuyết, lưu bài tập và note lại các chú ý
  • 4Biết điểm yếu và có hướng giải pháp cải thiện