LUYỆN CHỦ ĐỀ Chính tả: Ai đã nghĩ ra các chữ số 1, 2, 3, 4,…? ; Phân biệt trc/ch, êt/êch - Lớp 4

THÔNG HIỂU (40%)

VẬN DỤNG (60%)  • 1Làm xong biết đáp án, phương pháp giải chi tiết.
  • 2Học sinh có thể hỏi và trao đổi lại nếu không hiểu.
  • 3Xem lại lý thuyết, lưu bài tập và note lại các chú ý
  • 4Biết điểm yếu và có hướng giải pháp cải thiện