Đề thi học kì 1 - Đề số 5

Số câu: 40 câuThời gian làm bài: 50 phút

Phạm vi kiểm tra: Địa lí dân cư, địa lí kinh tế, sự phân hóa lãnh thổ

Câu 1 Nhận biết

Các cây công nghiệp hàng năm quan trọng của vùng Bắc Trung Bộ là


Câu 5 Thông hiểu

Đâu không phải là đặc điểm hình thái nhà cửa của quần cư thành thị


Câu 6 Nhận biết

Loại đất nào sau đây ở Tây Nguyên chiếm diện tích lớn nhất nước ta


Câu 8 Thông hiểu

Một trong những khó khăn lớn nhất về tự nhiên ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống của nhân dân vùng Bắc Trung Bộ là


Câu 11 Nhận biết

Loại khoáng sản nào ở Tây Nguyên có trữ lượng lớn nhất nước ta?


Câu 12 Thông hiểu
Câu 14 Nhận biết

Trung tâm công nghiệp quan trọng của Tây Nguyên là


Câu 16 Nhận biết
Câu 17 Nhận biết

Các nhà máy thủy điện Sơn La, Hòa Bình nằm trên con sông nào ?


Câu 20 Nhận biết
Câu 22 Nhận biết
Câu 23 Thông hiểu

Tỉnh nào sau đây không thuộc vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ?


Câu 24 Nhận biết

Đồng bằng sông Hồng không tiếp giáp với khu vực nào sau đây?


Câu 27 Nhận biết
Câu 28 Thông hiểu
Câu 29 Nhận biết
Câu 33 Vận dụng

Ở thị trường trong nước, hàng công nghiệp nước ta bị cạnh tranh quyết liệt nhất bởi hàng ngoại nhập của quốc gia nào sau đây?


Câu 35 Vận dụng
Câu 36 Vận dụng

Sản lượng lương thực của đồng bằng sông Hồng tăng chậm nguyên nhân chủ yếu do


Câu 40 Vận dụng cao

Điều kiện kinh tế - xã hội nào đóng vai trò chính thúc đẩy quá trình chuyên môn hóa và thâm canh nông nghiệp ở nước ta?