Đề thi học kì 1 - Đề số 2

Số câu: 40 câuThời gian làm bài: 50 phút

Phạm vi kiểm tra: Địa lí dân cư, địa lí kinh tế, sự phân hóa lãnh thổ

Câu 3 Nhận biết
Câu 4 Nhận biết
Câu 5 Nhận biết

Trước đây, tỉ số giới tính của nước ta mất cân đối do nguyên nhân chủ yếu nào


Câu 6 Nhận biết

Thủy sản được nuôi nhiều nhất ở nước ta là


Câu 7 Nhận biết

Các nhà máy nhiệt điện nằm ở vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ là


Câu 8 Thông hiểu

Ngành kinh tế nào sau đây chỉ có thể phát triển ở tiểu vùng Đông Bắc mà Tây Bắc không có ?


Câu 9 Nhận biết

Tây Nguyên là vùng xuất khẩu nông sản lớn thứ 2 cả nước, sau vùng


Câu 13 Nhận biết

Thủy sản được nuôi nhiều nhất ở nước ta là


Câu 19 Thông hiểu

Đâu không phải là đặc điểm hình thái nhà cửa của quần cư thành thị


Câu 20 Nhận biết

Địa bàn thuận lợi nhất cho việc xây dựng các khu công nghiệp và đô thị ở vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ là


Câu 21 Thông hiểu
Câu 22 Thông hiểu
Câu 24 Nhận biết

Vận tải đường ống của nước ta ngày càng phát triển, gắn với sự phát triển của ngành


Câu 29 Vận dụng

Cho bảng số liệu:

                         Số dân và tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên của nước ta qua các năm

Nhận xét không đúng về tình hình dân số nước ta là


Câu 30 Vận dụng

Lao động nước ta có trình độ chuyên môn còn thấp, điều này hạn chế việc phát triển ngành công nghiệp


Câu 31 Vận dụng

Nhân tố chủ yếu ảnh hưởng đến sự phát triển các loại cây ăn quả như sầu riêng, chôm chôm, măng cụt, vú sữa ở Đông Nam Bộ là


Câu 33 Vận dụng

Địa danh nổi tiếng về trồng rau ôn đới, sản xuất giống rau quanh năm và trồng hoa xuất khẩu ở Trung du và miền núi Bắc Bộ là


Câu 35 Vận dụng

Sản lượng lương thực của đồng bằng sông Hồng tăng chậm nguyên nhân chủ yếu do


Câu 39 Vận dụng cao

Cuối những năm 80 của Thế kỉ XX, kinh tế nước ta rơi vào khủng hoảng kéo dài. Nhân tố nào sau đây đóng vai trò quan trọng nhất, đưa đất nước thoát khỏi tình trạng khủng hoảng kinh tế và từng bước phát triển theo hướng công nghiệp hóa – hiện đại hóa?