Đề thi học kì 1 - Đề số 1

Số câu: 40 câuThời gian làm bài: 50 phút

Phạm vi kiểm tra: Địa lí dân cư, địa lí kinh tế và sự phần hóa lãnh thổ

Câu 4 Thông hiểu

Đâu không phải là tác động tích cực của công nghiệp chế biến đến hoạt động sản xuất nông nghiệp nước ta?


Câu 5 Thông hiểu
Câu 8 Nhận biết

Hai trung tâm thưong mại, dịch vụ lớn và đa dạng nhất nước ta là


Câu 13 Nhận biết

Cửa ngõ biển quan trọng của đồng bằng sông Hồng hướng ra vịnh Bắc Bộ là


Câu 14 Nhận biết

Các loại khoáng sản nhiên liệu là cơ sở để phát triển ngành công nghiệp


Câu 15 Thông hiểu

Tỉnh nào sau đây không thuộc vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ?


Câu 16 Nhận biết

Thế mạnh tự nhiên tạo cho đồng bằng sông Hồng có khả năng phát triển mạnh cây vụ đông là


Câu 17 Nhận biết

Địa bàn thuận lợi nhất cho việc xây dựng các khu công nghiệp và đô thị ở vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ là


Câu 18 Thông hiểu
Câu 19 Nhận biết

Loại đất nào sau đây ở Tây Nguyên chiếm diện tích lớn nhất nước ta


Câu 20 Nhận biết

Các cây công nghiệp hàng năm quan trọng của vùng Bắc Trung Bộ là


Câu 21 Thông hiểu

Trục đường xuyên quốc gia có ý nghĩa thúc đẩy sự  phát triển kinh tế  -  xã hội dải đất phía Tây của nước ta là


Câu 22 Nhận biết

Đặc điểm nào của tài nguyên khoáng sản là cơ sở để nước ta phát triển một số ngành công nghiệp trọng điểm.


Câu 23 Nhận biết
Câu 25 Thông hiểu

Ý nào sau đây không phải là thế mạnh nổi bật của lao động nông thôn ở nước ta:


Câu 28 Nhận biết

Trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam, chiếm số dân đông nhất là dân tộc


Câu 31 Vận dụng

Sự kiện lớn diễn ra vào những năm đầu của thế kỉ XXI, đánh dấu thành công to lớn trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế của nước ta là


Câu 38 Vận dụng cao

Trong cơ cấu lao động theo thành phần kinh tế, lao động trong khu vực có vốn đầu tư nước ngoài có xu hướng tăng lên nhanh, nguyên nhân chủ yếu do