Đề thi giữa kì 1 - Đề số 4

Số câu: 30 câuThời gian làm bài: 45 phút

Phạm vi kiểm tra: Địa lí dân cư, địa lí kinh tế

Câu 2 Thông hiểu

Đâu không phải là đặc điểm hình thái nhà cửa của quần cư thành thị


Câu 3 Nhận biết

Trong điều kiện nền kinh tế nước ta chưa phát triển, nguồn lao động dồi dào tạo sức ép rất lớn lên vấn đề.


Câu 5 Thông hiểu
Câu 8 Thông hiểu

Gỗ chỉ được phép khai thác ở khu rừng nào của nước ta?


Câu 13 Nhận biết

Vận tải đường ống của nước ta ngày càng phát triển, gắn với sự phát triển của ngành


Câu 15 Nhận biết

Sông ngòi nước ta thường gây khó khăn gì cho hoạt động sản xuất nông nghiệp ở vùng đồng bằng?


Câu 16 Nhận biết
Câu 22 Vận dụng

Trang phục truyền thống của người Kinh ở khu vực đồng bằng Nam Bộ là


Câu 25 Vận dụng

Ở thị trường trong nước, hàng công nghiệp nước ta bị cạnh tranh quyết liệt nhất bởi hàng ngoại nhập của quốc gia nào sau đây?


Câu 26 Vận dụng

Vùng nào sau đây của nước ta có hoạt động công nghiệp phát triển năng động nhất


Câu 27 Vận dụng
Câu 28 Vận dụng cao

Trong cơ cấu lao động theo thành phần kinh tế, lao động trong khu vực có vốn đầu tư nước ngoài có xu hướng tăng lên nhanh, nguyên nhân chủ yếu do


Câu 29 Vận dụng cao

Thách thức lớn nhất đối với sự phát triển nền công nghiệp nước ta khi gia nhập WTO là


Câu 30 Vận dụng cao

Điều kiện kinh tế - xã hội nào đóng vai trò chính thúc đẩy quá trình chuyên môn hóa và thâm canh nông nghiệp ở nước ta?