Đề thi giữa kì 1 - Đề số 2

Số câu: 29 câuThời gian làm bài: 45 phút

Phạm vi kiểm tra: Địa lí dân cư, địa lí kinh tế

Câu 1 Nhận biết

Vào cuối những năm 50 của Thế kỉ XX, nước ta bắt đầu có hiện tượng


Câu 2 Nhận biết

So sánh với quy mô dân số của các nước trong khu vực Đông Nam Á và trên thế giới, Việt Nam là nước có


Câu 3 Nhận biết

Các loại khoáng sản nhiên liệu là cơ sở để phát triển ngành công nghiệp


Câu 5 Nhận biết
Câu 10 Thông hiểu

Đâu không phải là tài nguyên du lịch nhân văn của nước ta


Câu 12 Nhận biết

Chuyên chở được nhiều hàng hóa và hành khách nhất là loại hình vận tải nào?


Câu 15 Nhận biết
Câu 18 Nhận biết

Vận tải đường sông nước ta tập trung chủ yếu trên các hệ thống sông nào?


Câu 19 Nhận biết
Câu 20 Thông hiểu
Câu 22 Thông hiểu

Đâu không phải là đặc điểm hình thái nhà cửa của quần cư thành thị


Câu 25 Vận dụng

Nhân tố chủ yếu ảnh hưởng đến sự phát triển các loại cây ăn quả như sầu riêng, chôm chôm, măng cụt, vú sữa ở Đông Nam Bộ là